Notaoverleg : Luchtvaart en corona

De vergadering is geweest

18 juni 2020
9:30 - 16:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(tijdstip gewijzigd (verlengd) en spreektijden gewijzigd en agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 6 minuten per fractie. Er is geen vaste sprekersvolgorde.

Het debat is live te volgen via de livestream van de Tweede Kamer op www.tweedekamer.nl of via de app Debat Direct. Het is niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen en het debat in de Kamer te volgen. Voor pers is wel ruimte beschikbaar.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Perspectief voor de Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie advies over stikstof en de luchtvaartsector

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 februari 2020, over het bericht ‘Ministerie sjoemelde met stikstofcijfers om Lelystad Airport snel te openen’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zienswijzen handhavingsbesluiten Wet natuurbescherming met betrekking tot nationale luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Financiële effecten van Covid-19 voor luchtverkeersleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verlenging vliegverboden BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitbreiding vliegverboden BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verlenging vliegverboden BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de brief van meerdere organisaties over het artikel ‘Goed nieuws: KLM en Schiphol creëren veel minder banen dan gedacht’ van Follow The Money (FTM)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Drie economische studies op het gebied van luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoord op vragen commissie over drie economische studies op het gebied van luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Handhavingsrapportages Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van Otterloo en Van Raan over het belasten van vliegtuigbrandstof (Kamerstuk 29232-36)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 in relatie tot vouchers in de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verlengingsbesluit interim-voorzitter ORS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over o.a. besluitvorming over Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-732)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over diverse luchtvaartonderwerpen (Kamerstuk 29665-385)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Covid-19 en luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over het perspectief voor de Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van staken uitvoering motie van de leden Sneller en Stoffer over een Europese inzet voor vergroening van de luchtvaartsector

  Te behandelen:

  Loading data