Notaoverleg

Luchtvaart en corona

Notaoverleg: "Luchtvaart en corona "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(tijdstip gewijzigd (verlengd) en spreektijden gewijzigd en agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 6 minuten per fractie. Er is geen vaste sprekersvolgorde.

Het debat is live te volgen via de livestream van de Tweede Kamer op www.tweedekamer.nl of via de app Debat Direct. Het is niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen en het debat in de Kamer te volgen. Voor pers is wel ruimte beschikbaar.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Luchtvaart en corona d.d. 18 juni (agendapunt toegevoegd)
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 18 juni 2020, over Luchtvaart en corona
Stenogram
Download Luchtvaart en corona (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 februari 2020, over het bericht ‘Ministerie sjoemelde met stikstofcijfers om Lelystad Airport snel te openen’

Te behandelen:

19
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: