Notaoverleg

Luchtvaart en corona

Notaoverleg: "Luchtvaart en corona "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Luchtvaart en corona d.d. 18 juni (agendapunt toegevoegd)
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 18 juni 2020, over Luchtvaart en corona
Stenogram
Download Luchtvaart en corona (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

19
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: