Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

De vergadering is geweest

18 juni 2020
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven