Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Convocatie inbreng verslag Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454) op 18 juni 2020

Agendapunten

1
Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)

Te behandelen: