Algemeen overleg : Bouwen

De vergadering is geweest

18 juni 2020
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. wijziging eindtijd *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • A. Kops (PVV)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Cycliciteit van de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nahang Besluit Woningbouwimpuls 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Sluiting heffingsvermindering nieuwbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Woningbouw in polder Rijnenburg regio Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang gebiedsontwikkeling Valkenburg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Nijboer over bouwplicht (Kamerstuk 32847-491)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over ‘Uitvoering motie-Kox c.s.’

  Te behandelen:

  Loading data