Commissievergaderingen

Woensdag 15 december 2021

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 09:45 uur

Secretaris Generaal van ministerie Buitenlandse Zaken van Estland, Jonathan Vseviov (digitaal)

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Kansspelen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kansspelen (aanvangstijdstip naar 9.30 uur verplaatst)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 16 december 2021)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering Financiën (Hybride)

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën) (per videoverbinding) (Verplaatst naar 12 janiuari 2022)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek verzetten WGO intrekken Nederlanderschap

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van de mogelijkheid dat vijftig leden kunnen verzoeken de (in)formateur(s) uit te nodigen inlichtingen te verschaffen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek uitstellen commissiedebat over terrorisme / extremisme op donderdag 16 december 2021

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Agema (PVV) om een kabinetsreactie op het onderzoek naar antistoffen door Sanquin

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Inkomsten en verdienmodel (digitaal overleg)

Vergadering

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Gesprek Benoemingscommissie inzake vacature lid TIB

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Klimaatnota - GEANNULEERD

Commissiedebat
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid (wordt tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Discriminatie en racisme (tot nader order uitgesteld i.v.m. de samenloop met het plenaire Corona-debat en de bespreking in de fracties van het coalitieakkoord)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarplan van de Inspectie SZW voor 2022 (35925-XV-21)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie subsidieregeling kanker en werkzoekenden (29544-1083)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 549) (Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (TK 35979)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2022 (TK 29477-733)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang financieel beheer VWS (verplaatst naar 6 januari 2022)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Gesprek met de Nationale ombudsman, dhr. Van Zutphen, over klachtbehandeling door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

Gesprek
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35972)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Thijssen om de technische briefing over het Roland Berger-rapport uit te stellen; REACTIE VOOR 17 UUR

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:30 - 22:30 uur

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met...

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal