Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973)

De vergadering is verplaatst

15 december 2021
16:00 uur

Bijlage