Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973)"Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng nader verslag Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973) - d.d. 15 december 2021, 16.00 uur.