Procedurevergadering

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering LNV d.d. 15 december 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering LNV d.d. 15 december 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV d.d. 15 december 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Aanbieding advies 'Boeren met toekomst' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
4
Verzoek Animal Rights tot aanbieding brandbrief 'Stop de hobbyjacht'
23
Beslisnotitie EU-prioritering op basis van werkprogramma Europese Commissie 2022
25
Stafnotitie - Appendix over de Europese Landschapsconventie bij de stafnotitie over de (benodigde) hoeveelheid natuur in Nederland
26
Overzicht plenaire en dertigledendebatten

Details

Debatten
• Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
• Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
• Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering op 29 juni 2021) (minister LNV)
• Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (aangevraagd door het lid Van der Plas op 14 september 2021) (minister LNV)
 
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV, minister BZK)
• Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 mei 2021) (minister LNV)
• Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (aangevraagd door het lid Van Meijeren op 7 september 2021) (minister-president, minister LNV)
• Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 29 juni 2021) (minister EZK, eventueel minister LNV)
• Dertigledendebat over het bericht dat de stikstofuitstoot door de melkveehouderij is toegenomen (aangevraagd door het lid Vestering op 17 november 2021) (minister LNV)
27
Overzicht commissiedebatten

Details

Besluit: Er zal worden geïnventariseerd welke debatten wat de fracties betreft prioriteit hebben qua planning. Naar aanleiding van deze reacties zal de commissiestaf een conceptplanning voorleggen aan de commissie tijdens de eerstvolgende procedurevergadering na het kerstreces.

Geplande commissiedebatten
wo 12-01-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 17 (en 18) januari 2022
wo 16-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 21 (en 22) februari 2022
di  15-03-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 21 maart 2022
di  05-04-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 7 april 2022
wo 18-05-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 mei 2022
wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

Ongeplande commissiedebatten
• Commissiedebat Biotechnologie en tuinbouw* (7 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Dieren in de veehouderij (13 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Dierenwelzijn (11 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Dierproeven (7 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (7 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (23 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Mestbeleid (1 stuk op de agenda)
• Commissiedebat Natuur (15 stukken op de agenda)
• Commissiedebat NVWA (15 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Prioritering van het Franse voorzitterschap en de Nederlandse inzet en positie met betrekking tot de Landbouw- en Visserijraad (nog geen stukken op de agenda)
• Commissiedebat Stikstofproblematiek (18 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
• Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)
• Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (29 stukken op de agenda)

* Dit commissiedebat zal worden ingepland in het eerste kwartaal van 2022.