Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 15 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  35868 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voortgang van het implementeren van de ARK aanbevelingen om de cybersecurity van de grenstoezichtsystemen op Schiphol te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  WRR rapport 'Opgave AI - De nieuwe systeemtechnologie'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vraag, gesteld tijdens het Commissiedebat Telecomraad van 24 november 2021, over verplichte mensenrechtentoets bij hoog risico AI-systemen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit (Kamerstuk 22112-3161)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht commissieactiviteiten Digitale Zaken

  Ter informatie

  Geplande activiteiten

  15-12-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  12-01-2022 15.00 - 16.00 Kennismakingsgesprek met WRR (via videoverbinding)
  19-01-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  21-01-2022 14.00 - 17.00 WerkbezoekGemeente Amsterdam
  02-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  03-02-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel
  09-02-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Digitaliserende overheid
  16-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  23-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  24-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) d.d. 8-9 maart 2022
  09-03-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  23-03-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  06-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  20-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  18-05-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  31-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022
  01-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  22-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)

  Ongeplande activiteiten
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek
  Commissiedebat Digitale infrastructuur
  Werkbezoek       Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)