Procedurevergadering

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering IenW (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Infrastructuur en Waterstaat d.d. 15 december 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 15 december 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 15 december 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

Te behandelen:

2
Brievenlijst
3
Uitnodiging van DHL voor een werkbezoek aan luchthub voor vrachtvervoer op Schiphol in verband met het Luchthavenverkeersbesluit
4
Uitnodiging RONA voor werkbezoek aan Overijssel en Gelderland (Oost Nederland)
5
Aanbod Algemene Rekenkamer voor een technische briefing met aanvullende informatie over de onderzoeken naar milieucriminaliteit en -overtredingen op 27 januari 2022 van 11:30 - 12:30 uur
37
Lijst met EU-voorstellen IenW

Details

Zaken die op de Europese agenda staan worden in de regel niet controversieel verklaard.

Te behandelen:

38
Vaststellen prioritering IenW van EU-voorstellen uit het werkprogramma 2022 Europese Commissie
46
Kennisagenda 2021

Details

- Integraal bereikbaarheidsbeleid (minister op 03-11-21 brief gestuurd, in afwachting van reactie)
- Verduurzaming luchtvaart (minister heeft 29-10-21 voldaan aan verzoek om extra informatie (Kamerstuk 31936, nr. 891); voorbereidingsgroep komt na kerstreces bijeen)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (voorbereidingsgroep werkt aan voorstel rondetafelgesprek)
- Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet gepubliceerd, technische briefing vond plaats op 25-11-21)
- Circulaire economie (tweede stafbriefing circulaire economie was op 10-11-21)
- Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur Peter de Groot (VVD) gaat in overleg met ministerie in voorjaar van 2022)
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21), EU-productbeleid (Q1 2022), EU-Spoorlijninitiatief 2021 (Q4 2021), FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
47
Geplande commissieactiviteiten tot het voorjaarsreces (25 februari 2022)

Details

14-12-2021 13.30 - 13.45 Petitie De Koninklijke Hondenbescherming biedt petitie ‘’Hou vuurwerk uit mijn buurt!’’ aan
10-01-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 20 en 21 januari 2022
17-01-2022 13.00 - 15.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat over Instandhouding infrastructuur
18-01-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen
19-01-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
25-01-2022 16.30 - 21.15 Commissiedebat Wadden
02-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
03-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 21-22 februari 2022
16-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
23-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
24-02-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
48
Ongeplande commissiedebatten

Details

Commissiedebat Duurzaam vervoer (4 brieven)
Commissiedebat Externe veiligheid (4 brieven)
Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)
Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3 brieven)
Commissiedebat Toezicht en handhaving (3 brieven) 
Commissiedebat Vliegveiligheid (4 brieven)
Commissiedebat Water (2 brieven)
Notaoverleg MIRT (19 brieven)
49
Ongeplande plenaire debatten

Details

Tweeminutendebatten
- Circulaire economie, aangevraagd door het lid Bontenbal (CDA)
Maritiem, aangevraagd door het lid Geurts (CDA)
Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Hagen (D66)
Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030, aangevraagd door het lid Bontenbal (CDA) - INGETROKKEN
- Vuurwerk, aangevraagd door het lid Peter de Groot (VVD)

Dertigledendebat
2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
50
Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. 
Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-2021. 
7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 01-11-2021. 
8. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 16-11-2021. 
51
Stafnotitie Evaluatie werkwijze flexibele inplanning commissiedebatten