Commissievergaderingen

Donderdag 15 juni 2023

Digitale Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Opruimen vervuilde data

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Energieraad (formeel) d.d. 19 juni 2023

Commissiedebat
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met Britse parlementsleden over ‘Public opinion and understanding of sentencing’

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

11 Luchtmobiele Brigade

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 27 juni 2023 (wordt omgezet naar schriftelijk overleg d.d. 15 juni 2023)

Commissiedebat
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep mondiale schuldenlast

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mensenhandel en prostitutie (is verplaatst naar 17 mei 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:30 - 13:00 uur

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Wet minimumbelasting 2024

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Strategische Afhankelijkheden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Raad Algemene Zaken d.d. 21 en 22 juni 2023 en Raad Algemene Zaken d.d. 27 juni 2023

Inbreng schriftelijk overleg

Defensie

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Korps Nationale Reserve

Gesprek
Klompézaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Gesprek Benoemingscommissie

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Internationalisering hoger onderwijs

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Comité Iran Vrij

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Rondetafelgesprek Biomassa

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Algemene Rekenkamer over nieuw onderzoek EU-recht in de praktijk

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met een aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen, en in verband met aanpassingen van de bepalingen inzake plaats van dienst voor de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Jaarverantwoording 2022

Wetgevingsoverleg
Klompézaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Klokkenluiders (verplaatst naar 13 september 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Verordeningen en richtlijn herziening Europees begrotingsraamwerk

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Delegatie van het Koreaanse parlement

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 21:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Auto

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal