Commissiedebat : Dieren in de veehouderij

De vergadering is geweest

15 juni 2023
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN
N.a.v. besluitvorming in de strategische procedurevergadering van de commissie LNV van 8 maart 2023 is de nieuwe werkwijze van de commissie dat u zich in Parlis aan dient te melden voor commissiedebatten opdat tijdig duidelijk is hoeveel commissieleden deelnemen aan dit debat en of er derhalve voldoende tijd is ingeruimd voor een ordentelijk debat.

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Tijdelijke vrijstelling ingrepen klopmerken, achterste teen haan en vriesbranden Regeling diergeneeskundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de motie van het lid Vestering c.s. over de sterfte van jonge dieren in alle sectoren van de veehouderij in beeld brengen en structureel en significant terugdringen (Kamerstuk 36200-XIV-71)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken van een aantal moties, toezeggingen en regelgevingstrajecten die zien op dieren in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vervolg verzamelbrief dieren in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op rapporten Beter Leven Keurmerk 1 ster vleeskuikens

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang convenant dierwaardige veehouderij en daarmee verband houdende wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data