Wetgevingsoverleg : Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

15 juni 2023
10:30 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

De indicatieve spreektijd is 4 minuten per fractie. 

Het WGO zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur jaarverslag (8 minuten)
• reactie bewindspersonen 
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn bewindspersonen
• 2e termijn Kamer (inclusief indiening evt. moties)
• 2e termijn bewindspersonen

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36360 XII)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Deltafonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag Mobiliteitsfonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Mobiliteitsfonds 2022 (Kamerstuk 36360-A-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Slotwet Deltafonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Slotwet Mobiliteitsfonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie (aan de Algemene Rekenkamer) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36360-XII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36360-XII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Deltafonds

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Mobiliteitsfonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tussenbalans IenW-project Omgang met burgers en bedrijven (inclusief hardvochtige wetgeving)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Het IenW Duurzaamheidsverslag 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanvulling budgettaire tabellen Jaarverslag 2022 (XII)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema OV

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma CHARM

  Te behandelen:

  Loading data