Wetgevingsoverleg : Jaarverantwoording 2022

De vergadering is geweest

15 juni 2023
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*, zaak* en spreektijden

Spreektijden per fractie (1e en 2e termijn):
 • VVD 8 minuten
 • PVV 10 minuten 
 • D66 6 minuten
 • ChristenUnie 7 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.N.A.J. Schreinemacher
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Decemberbrief BHOS-begroting 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Herziening FMO-criterianota en 2030-strategie van FMO

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportage economische missies en bezoeken 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fraudemelding binnen BHOS, volgnummer 22-77

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Update mogelijkheid om de Afghaanse studentes van de landbouwschool alsnog hun studie af te laten ronden

  Te behandelen:

  Loading data