Commissievergaderingen

Donderdag 14 maart 2019

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 09:15 - 09:30 uur

Constituerende vergadering (verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter)

Constituerende vergadering
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek private equity in de kinderopvang

Vergadering
Vondelingkamer (besloten)

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Voorbereidingsgroep verantwoordingsactiviteit: V-100

Vergadering
Zandtkamer (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) om het algemeen overleg Woonfraude dat gepland staat op 14 maart 2019 uit te stellen.

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep Scandinavische lessen

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Programmeeropleiding Codam Coding College Amsterdam

Gesprek
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Parliamentary Group for Enhancing LGBTI Rights van het Macedonische Parlement

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Melanchthon Business School, namens samenwerkende Groene Lycea

Gesprek
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Spoor (verplaatst naar 28 maart)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Wordt verplaatst)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure suggestie uit te nodigen hoogleraar publieke financiering voor rondetafelgesprek over digitalisering en financiering rechtspraak

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 februari 2019, over het bericht dat NCTV-baas Dick Schoof zich actief bemoeide met het onderzoek naar MH17 (Rtlnieuws.nl, 8 februari...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Politie (verplaatst naar 3 april 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep Leven Lang Ontwikkelen

Vergadering

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek met Ierse minister van Buitenlandse Zaken (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Vaststellen programma RTG Klimaattafel 'Gebouwde omgeving'

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Besloten gesprek met CPB over verzoek inventariserend onderzoek ramingen

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisagenda Godsdienstvrijheid

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep Kennisagenda 2019: Godsdienstvrijheid

Vergadering
Schaperkamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Fiscaal overgangsrecht in geval van een terugtrekking van het VK uit de EU zonder terugtrekkingsovereenkomst

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

Woonfraude (wordt verplaatst)

Algemeen overleg
(verplaatst)