Algemeen overleg

Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019

Algemeen overleg: "Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019 "Deze vergadering is geweest
Tweede herziene convocatie ivm toevoeging zaken *

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2019 over de Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
EU-voorstel: Mededeling inzake voorbereidingen voor terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit Europese Unie 30 maart 2019: uitvoering van het noodplan COM (2018) 890

Te behandelen:

10
EU-voorstel: Verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie COM (2019) 64

Te behandelen:

12
Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 maart 2019, over de risico's van de Brexit-deal

Te behandelen: