Algemeen overleg

Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie

Algemeen overleg: "Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie"Deze vergadering is geweest
Tweede herzieneĀ convocatie ivm toevoeging zaken en verhindering minister van Justitie en Veiligheid ivm plenaire agenda *

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2019, over Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op verzoek commissie inzake advies Europese Rekenkamer met betrekking tot het voorstel van 2 mei 2018 voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Te behandelen:

Gerelateerde zaken