Debat geweest
14 maart 2019 | 09:30 - 10:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Contactgroep Verenigde Staten
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Contactgroep Verenigde Staten 14 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Opening en mededelingen

Details

Besluit: De contactgroep besluit een brief te verzenden aan relevante stakeholders inzake de oprichting van de contactgroep Verenigde Staten.

Besluit: De contactgroep besluit om bij voorkeur één keer per kwartaal een procedurevergadering te houden.
2
Jaarplanning activiteiten 2019

Details

Besluit: De staf wordt verzocht om een overzicht te maken met de mogelijke activiteiten van de contactgroep VS. Tevens verzoekt de contactgroep de staf om in kaart te brengen welke bezoeken aan de Verenigde Staten worden gebracht in andere verbanden dan de contactgroep. 
3
Rondvraag

Details

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.