Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Rondetafelgesprek over studenten met een beperking in het mbo en ho
Brief lid / fractie
Download Het ontwerp van de strategische agenda hoger onderwijs
Brief lid / fractie
Download Bericht: Roofkunst kan terug, maar wel op bepaalde voorwaarden
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 14-3-2019
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE agenda OCW-procedurevergadering, 14-3-2019
Brief lid / fractie
Download Toereikendheid van het macrobudget

Deelnemers


Agendapunten

1
Planning algemeen overleg over uitgangspuntennotitie Cultuur vóór de zomer. De minister verzoeken de Uitgangspuntennotitie eerder naar de Kamer te zenden.
2
De commissie stemt in met het plannen van een apart notaoverleg over De Staat van het onderwijs (Onderwijsverslag). Inbreng voor een feitelijke vragenlijst plannen op 23 april
3
Brievenlijst
5
Aanbieding advies 'Financiering van cultuur' van Raad voor Cultuur
6
Aanbieding sectoradvies muziektheater 'Later is al lang begonnen’ van Raad voor Cultuur
13
Aanbieding advies 'Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel. Stand van educatief Nederland 2019' van Onderwijsraad
14
Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Te behandelen:

49
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • wo 13-03-2019 13.00 - 14.00 Gesprek Presentatie over kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen voor de laatste brede scholengemeenschap in een krimpregio
 • do 14-03-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 14-03-2019 11.15 - 12.15 Gesprek Programmeeropleiding Codam Coding College Amsterdam
 • do 14-03-2019 11.30 - 12.30 Gesprek Parliamentary Group for Enhancing LGBTI Rights van het Macedonische Parlement
 • do 14-03-2019 13.00 - 14.00 Gesprek Melanchthon Business School, namens samenwerkende Groene Lycea
 • vr 15-03-2019 17.00 - 17.00 Inbreng schriftelijk overleg Verbetering verdeling onderwijsachterstandsmiddelen
 • wo 27-03-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Sociale veiligheid in het onderwijs
 • do 28-03-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 10-04-2019 13.30 - 14.30 Technische briefing Onderzoek 'Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a Disability in the Netherlands: A Research Agenda'
 • wo 10-04-2019 14.30 - 17.00 Rondetafelgesprek Studenten met een beperking in mbo en ho
 • do 11-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 11-04-2019 11.30 - 13.00 Gesprek Staat van het Onderwijs 2017-2018 met de inspecteur-generaal van het Onderwijs
 • do 11-04-2019 14.00 - 15.45 Rondetafelgesprek Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
 • wo 17-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
 • wo 24-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Studenten met een beperking in mbo en ho
 • do 25-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • di 07-05 t/m do 09-05 Werkbezoek Oostenrijk
 • di 14-05-2019 17.00 - 20.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
 • wo 15-05-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Voorinvesteringen hoger onderwijs
 • do 16-05-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 22/23 mei
 • di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en briefing Onderwijsraad
 • do 23-05-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • do 06-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
 • do 20-06-2019 10.15 - 11.15P rocedurevergadering 
 • ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
 • do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
50
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

10. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)
28. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
35. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
40. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
43. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
62. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)

15. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
18. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
32. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
44. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
76. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
52
Verzoek brief met samenhang van voorzieningen voor studenten met een beperking in het mbo en ho + verzoek extra genodigde RTG

Te behandelen:

53
Verzoek brief met voorgenomen onderzoeksopzet n.a.v. motie Westerveld c.s. inzake toereikendheid van het macrobudget mbo, ho en wetenschappelijk onderzoek (31288-694)

Te behandelen:

54
Kennisproduct Lumpsumfinanciering
55
Beknopt verslag informeel overleg bewindspersonen en cie. OCW
56
Reflectie KVKO

Details

Aanhouden tot volgende vergadering.
57
Opzet rondetafelgesprek wetenschappelijke verscheidenheid (initiatiefnemers: de leden Tielen, Van der Molen en Özdil
58
Opzet rondetafelgesprek jongeren rondetafel passend onderwijs (initiatiefnemer: Heerema)
59
Notitie uitwerking thema / rtg Gelijke kansen van de Kennisagenda 2019