Debat geweest
14 maart 2019 | 12:30 - 13:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 14 maart
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 14 maart

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details


do 21-03-2019 15.00 - 17.00 Delegatievergadering Werkbezoek Wit-Rusland
wo 27-03-2019 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure situatie Oeigoeren
do 28-03-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 02-04-2019 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
di 02-04-2019 18.00 - 20.00 Algemeen overlegNAVO Ministeriële
wo 03-04-2019 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure heer Talabani, inzake situatie van minderheden in Noord-Irak
do 11-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 25-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 15-05-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 16-05-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 06-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 19-06-2019 18.00 - 20.30 Wetgevingsoverleg jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken over 2018
do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
ma 01-07-2019 17.00 - 22.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid (incl. dinerpauze)
do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 10-09-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg AVVN
wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE

Nog te agenderen plenaire debatten:
27. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma)
45. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert)

64. Debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen (Van Ojik)

24. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu)
29. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt)
31. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu)
41. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok)
67. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert)
73. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut)
97. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza ((Kuzu)
3
Verzoek CFPPI tot ontvangst in bijzondere procedure m.b.t. misbruik van mensenrechten in Iran en de situatie van politieke gevangenen
4
Verzoek Mwatana for Human Rights om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over situatie in Jemen
5
Verzoek Amnesty International tot ontvangst van gasten filmfestival 'Movies that Matter' in bijzondere procedure d.d. 26 of 27 maart 2019
6
Verzoek Ambassade van de Republiek Sudan, namens Sudanese delegatie, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 11 april 2019
11
Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban

Te behandelen:

14
Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 januari 2019, over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië

Te behandelen:

16
Beantwoording vragen commissie over het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk; Washington, 19 oktober 2012, en de notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika; ’s-Gravenhage, 15 november 2018 (Kamerstuk 35143-(R-2120)-A/1)

Te behandelen:

17
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)

Te behandelen:

20
Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Malawi
21
Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

Details

2019Z03644 Aan minister Buza - actuele situatie Egypte 22-02-2019
2019Z03617 Aan minister Buza - verzoek reactie brf visa procedure Suriname 19-02-2019
2019Z02485 Aan minister Buza - verzoek indicatie termijn toezending kabinetsreactie AIV advies over kernwapens 08-02-2019
2018Z19899 Aan minister Buza - verzoek reactie brf derde VN verdrag immuniteit 01-11-2018
22
Verzoek brief minister inzake informatie voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt.

Te behandelen: