Debat geweest
14 maart 2019 | 13:15 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHa-OS d.d. 14 maart 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BuHa-OS d.d. 14 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 27-03-2019 10.00 - 13.00  Rondetafelgesprek Initiatiefnota Weeshuistoerisme
 • 28-03-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 04-04-2019 15.30 - 17.30  Algemeen overleg  Wereldbank   
 • 08-04-2019 14.00 - 18.00  Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme” 
 • 08-04 t/m 09-04 Global parliamentary conference on the World Bank and IMF, Washington D.C.
 • 11-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 24-04-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Handelsbevordering
 • 25-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019
 • 04-05 t/m 11-05  Werkbezoek  Colombia    
 • 14-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking    
 • 21-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel 
 • 16-05-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 06-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 17-06-2019 13.00 - 16.00  Notaoverleg initatiefnota van het lid Van Haga inzake een proactieve handelsagenda
 • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering  
 • 20-06-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Nog te agenderen plenaire debatten:
 • 3. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 • 4. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (minister BuHa-OS)
 • 74. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
4
Verzoek Rutgers, namens drie directeuren SRGR en hiv/aids organisaties, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over tussentijdse resultaten SRGR partnerschappen
9
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

Te behandelen:

11
[EU-SIGNALERING] BUHA-OS - AO Toekomst EU ontwikkelingssamenwerking
13
Openstaande brieven aan bewindspersonen:

Details

 • 2019Z04467  Aan min. BuHa-OS - feitelijke vragen Internationaal financieren in perspectief d.d. 06-03-2019
 • 2019Z04090  Aan min. BuHa-OS - verzoek ambtelijke ondersteuning conferentie Wereldbank Washington d.d. 26-02-2019 
 • 2019Z01322  Aan min. BuHa-OS - verzoek stand van zaken brief IMVO maatregelen cacao-sector d.d. 25-01-2019 
 • 2019Z01323  Aan min. BuHa-OS - verzoek om reactie initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 25-01-2019 
 • 2018Z21554  Aan min. BuHa-OS - verzoek om een reactie op initiatiefnota van het lid Van Haga inzake Weeshuistoerisme d.d. 19-11-2018