Debat geweest
14 maart 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 14 maart 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering EUZA dd 14 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Welkom aan nieuwe medewerkers Caroline Keulemans en Mariska Neefjes

Details

De voorzitter heet Caroline Keulemans, EU-specialist I & W en Klimaat, en Mariska Neefjes, EU-specialist voor de commissies LNV, OCW en VWS van harte welkom in de Tweede Kamer. Hij wenst hen beiden namens de commissie veel succes.
2
Afscheid van medewerkers Linda van Houwelingen, Bouke van Hilten en Wietske Boskma

Details

De voorzitter bedankt Linda van Houwelingen, waarnemend EU-specialist I & W, en de rijkstrainees Bouke van Hilten en Wietske Boskma voor hun werkzaamheden. De voorzitter wenst hen veel succes in hun verdere loopbaan. 
5
Uitnodiging Parliament of Romania voor interparlementaire conferentie over toekomst van de Europese Unie d.d. 1-2 april 2019
6
Uitnodiging Ambassade van Slowakije voor werkbezoek V4 en Benelux in Bratislava d.d. 24 en 25 maart 2019
7
Uitnodiging Embassy of Montenegro voor conferentie ‘Jonge parlementariërs van EU-lidstaten en de Westelijke Balkan’ d.d. 15-16 april 2019
20
Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 maart 2019, over de risico's van de Brexit-deal

Te behandelen:

23
EU-voorstel: Verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie COM (2019) 64

Te behandelen:

25
Proces uitvoering motie Omtzigt c.s. inzake het adviesverzoek aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa
26
27
Werkbezoek Brussel dd 12 april 2019
28
Werkbezoek Dublin en Iers/Noord-Ierse grens
31
Questionnaire voor het 31e halfjaarlijkse rapport van de COSAC
32
Stafnotitie - Afronding extern onderzoek Nederlandse belangenbehartiging in de EU
34
Lijst nieuwe EU-voorstellen

Details

Er zijn in de afgelopen twee weken geen nieuwe EU-voorstellen gepubliceerd op het terrein van de commissie Europese Zaken.

Besluit: Ter informatie.
35
Uitnodigen van Nederlandse ambassadeur in Helsinki voor briefing over EU-voorzitterschap Finland

Details

Besluit: De Nederlandse ambassadeur in Helsinki, de heer Cees Bansema, wordt door tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken uitgenodigd voor een briefing in de Kamer over het aankomende Finse EU-voorzitterschap, waarbij voor de planning van het gesprek rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van ten minste vijf leden.

Noot: Het is vaste praktijk dat de commissie Europese Zaken aan de vooravond van een inkomend EU-voorzitterschap de Nederlandse ambassadeur in dat land uitnodigt voor een gesprek/briefing in de Kamer over de verwachte EU-prioriteiten en parlementaire conferenties. Van 1 juli tot en met 31 december 2019 zal Finland het roulerende EU-voorzitterschap bekleden.
36
Debat over Brexit en terugblik Europese top op 27 of 28 maart 2019

Details

Besluit: De commissie besluit (op dit moment) geen nadere bewindspersonen uit te nodigen voor het debat over de Europese Top en de Brexit, voorzien op 27 of 28 maart 2019.

Noot: Op verzoek van de commissie heeft de voorzitter bij de Regeling van Werkzaamheden het debat met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken aangevraagd. Het zal worden ingepland op 27 of 28 maart. De vraag stond nog open met welke bewindspersonen meer de commissie het debat over de Brexit wenst te voeren. 
37
Nog te ontvangen brieven

Details

Aan minister BuZa - Verzoek ambtelijke ondersteuning werkbezoek Albanië en Noord-Macedonië (19-EU-B-008) 22-02-2019
Aan minister BuZa - Schriftelijk overleg over Stand van zaken inzake de Brexit en de Nederlandse voorbereidingen op het no deal Brexit scenario 05-03-2019

Besluit: Ter informatie.
38
Overzicht van plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Europese Zaken

Details

a) Geagendeerde (meerderheids)debatten:
  • week 12 (19-21 maart): Debat over de Europese Top van 21 en 22 maart 2019
  • week 17 (23-25 april): Debat over de informele Europese Top in Roemenië van 9 mei 2019 

b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  • Nummer 26 op de lijst: Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) minister BuZa)
  • Nummer 71 op de lijst: Debat over de Europese Top en de Brexit (Minister-president, minister BuZa) - Het debat zal worden ingepland op 27 of 28 maart

Besluit: De commissie besluit de Kamer voor te stellen om het plenair debat over de Europese Top van 21-22 maart 2019 om te zetten naar een notaoverleg (bij voorkeur te houden op dinsdagochtend 19 maart).

Noot: De Kamer heeft het voorstel inmiddels gehonoreerd en het notaoverleg is gepland op maandag 18 maart van 15.30 tot 19.30 uur.
39
Commissie-agenda

Details

18-03-2019 15:30 - 19:30 notaoverleg Europese Raad d.d. 21-22 maart 2019
19/20-03-2019 werkbezoek Dublin - Iers/Noord-Ierse grens
01/02-04-2019 IPC over toekomst van EU in Boekarest
02-04-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019
04-04-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
09-04-2019 17:00 - 19:00 AO (Informele) Cohesieraad dd 12 april 2019
12-04-2018 werkbezoek Brussel
25-04-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering (inclusief beslispunt terugblikdebat Sibiu-top)
06 t/m 08-05-2019 rapporteurswerkbezoek Albanië en Noord-Macedonië
15-05-2019 13:00 - 16:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019/Subsidiariteit      
16-05-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
06-06-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
19-06-2019 16:30 - 18:30 AO Cohesieraad dd 25 juni 2019
20-06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
04-07-2019 11:30 -12:30 procedurevergadering
21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki   
  
Meireces: vrijdag 26 april 2019 t/m maandag 13 mei 2019
Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019

Besluit: Ter informatie.
40
Rondvraagpunt van het lid Omtzigt (CDA) inzake uitspraken van de Hongaarse regering

Te behandelen:

41
Rondvraagpunt van het lid Leijten (SP) inzake tijdigheid van stukken

Details

Besluit: De commissie besluit het verzoek om kabinetsbrieven tijdig en ruim voorafgaand aan het betreffende overleg te ontvangen door te geleiden naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.