Commissievergaderingen

Woensdag 13 oktober 2021

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Gesprek commissie Binnenlandse Zaken

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Eindrapportage pilot 10-14 '' Een soepele overgang''

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Inburgering en integratie (verplaatst naar 27 oktober 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Natuur/Natura 2000

Vergadering
Troelstrazaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Kennisagenda: Internationale Klimaatfinanciering

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Homogene Groep Internationale samenwerking 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Commerciële radio: rapport SEO en toelichting (Kamerstuk 24095, nr. 548)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 12:45 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Inkomsten en verdienmodel VERPLAATST

Vergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Technische briefing COP26

Technische briefing
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 12 oktober)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Delegatiebijeenkomst COP26 (besloten)

Vergadering
D3.81 Van Mierloozaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Stand van zaken Afghanistan

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over informatie betreffende de concept Wijziging Subsidieregeling donatie bij leven

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 - 35925-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) (35897)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Kennismakingsgesprek Vereniging van wetenschapsmusea en science centers (VSC)

Gesprek
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Herziening Richtlijn energiebelastingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Elfde incidentele suppletoire begroting) (TK 35906)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Werkprogramma NLsportraad

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Langdurige - / Long Covid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wadden - wordt tot nader order uitgesteld

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Bouwregelgeving (is verplaatst naar 11 november 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met de Hoge Raad

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Technische briefing door TNO over het rapport 'De feiten over energiearmoede in Nederland, inzicht op nationaal en lokaal niveau'

Technische briefing
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

'Fit for 55'-pakket met de heer Timmermans - verplaatst naar 7 oktober 2021 van 17:00-18:30

Gesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Het lid Marijnissen (SP) ontvangt in het kader van een bijzondere procedure enkele genodigden n.a.v. de documentaire Alleen tegen de Staat

Bijzondere procedure
Max van der Stoelzaal