Commissiedebat : Wadden - wordt tot nader order uitgesteld

De vergadering is verplaatst

13 oktober 2021
14:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(Commissiedebat GEEN DOORGANG maar wordt tot nader order uitgesteld )

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlage