Commissievergaderingen

Donderdag 12 mei 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Relations (PCTR) & Committee on Democracy and Security (CDS)

Werkbezoek
Den Haag (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of the Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities ( DSCFC)

Werkbezoek
Riga, Latvia & Tallinn, Estonia (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Wetenschapstoets lange termijn aanpak COVID-19

Technische briefing
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Landschapsgrond

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Doorstroomvennootschappen (Verplaatst naar 5 juli 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Voortzetting commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 (tweede termijn)

Commissiedebat
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Drugsbeleid

Commissiedebat
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep Parlementaire Enquete Corona (PEC) (direct aansluitend op de procedurevergadering)

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, de Wet financiën openbare lichamen en de Warenwet BES

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Speciaal vertegenwoordiger van de EU voor de Sahel, Emanuela Del Re

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

SER over de eindevaluatie conventant 'Duurzame Kleding en Textiel'

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

EU Defensieraad en rol EC veiligheid en Defensie

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken over de ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers (29936-63)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken (35749)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Financiële markten - consumenten en dienstverlening (Geannuleerd; agendapunten worden toegevoegd aan het CD Financiële markten d.d. 30 juni 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 19:30 uur

Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire agenda)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Vertegenwoordigers milieuorganisaties uit het Mondiale Zuiden over internationaal bossenbeleid

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Jaarwisseling

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Nucleaire veiligheid

Technische briefing
Klompézaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

CO2-plafond voor de luchtvaart

Technische briefing
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 23:00 uur

Coronasteunpakket

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 20:00 - 23:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Thorbeckezaal