Commissiedebat : Coronasteunpakket

De vergadering is geweest

12 mei 2022
18:00 - 23:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 9 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • C.E.G. van Gennip
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • S.A.M. Kaag
  minister van Financiën
 • M.L.A. van Rij
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • C. Stoffer (SGP)
 • M. Goudzwaard (JA21)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Programmering ESF REACT-EU en ESF+

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken over de motie van het lid Asscher over passende begeleiding naar nieuw werk en inkomen (Kamerstuk 35420-109)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van de leden Amhaouch en Palland over verdere vermindering van de administratieve lasten van de NOW

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het niet verrekenen van de min-uren van werknemers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijzigingsregeling NOW 14-weken termijn en sluitingsdata vaststellingsloketten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken vaststellingen NOW 1 na sluiting loket

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Structurele crisisregeling ter ondersteuning van werkgevers bij het betalen van loonkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezegging, gedaan tijdens het debat over het Economische Steunpakket van 2 juni 2021, inzake gesprekken met werkgevers over NOW

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  NOW-6 en stand van zaken vaststellings- en terugvorderingsproces NOW

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Zesde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beëindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van en schriftelijk overleg over de aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) (Kamerstuk 35420-418)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tijdelijke subsidieregeling evenementengarantie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vijfde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Negende Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezeggingen en moties omtrent schrijnende gevallen binnen coronasteunregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Langetermijnvisie coronasteun

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) (Kamerstuk 35420-464)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data