Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 mei 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Definitief overzicht commissie-regeling van werkzaamheden Europese Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Welkom en afscheid medewerkers van de commissie

  De heer Van Haaster is welkom geheten als commissiegriffier. Onder dankzegging voor de bewezen diensten heeft de commissie afscheid genomen van de heer Buisman als waarnemend commissiegriffier. 
 3. 3

  Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen"

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Uitnodiging Parlement van Frankrijk voor bezoek aan Europees Hof van Justitie d.d. 1 juni 2022

 6. 6

  Uitnodiging van het parlement van Georgië voor een werkbezoek

  Noot: Het parlement van Georgië heeft, via de ambassade van Georgië in Den Haag, de commissies Europese Zaken en Buitenlandse Zaken uitgenodigd voor een werkbezoek aan Tbilisi.

  Besluit: De commissie Europese Zaken heeft besloten deze uitnodiging over te laten aan de commissie Buitenlandse Zaken. De commissie geeft daarbij in overweging om, indien een eventueel werkbezoek niet op korte termijn kan worden gepland, een digitaal gesprek met Georgische parlementsleden vóór het zomerreces in te plannen.
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening verordening MFK 2021-2027 (Kamerstuk 3280-3280)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Appreciatie nieuw voorstel Europese Commissie: aanpassing van de verordening: herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (REACT-EU)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 12 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Staat van de Europese Unie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitnodiging ter deelname aan het eindevenement van de Nederlandse burgerdialogen Kijk op Europa en bijwonen Europa speech

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kennisontbijt Europese Waarden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitkomst burgerconsultatie Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de COSAC Voorzittersconferentie, gehouden in Parijs, Frankrijk van 13 januari tot en met 14 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van de plenaire COSAC-Conferentie, gehouden in Parijs, Frankrijk van 3 maart tot en met 5 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ambassadeursconferentie 2022 - 16 juni 2022

  Voor de ambassadeursconferentie die op donderdag 16 juni 2022 in New Babylon, gelegen naast de Kamer, wordt georganiseerd zijn op het gebied van Europese Zaken de volgende onderwerpen doorgegeven aan de organisatie:
  • EU-uitbreiding
  • Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU
  • Conferentie over de Toekomst van Europa

  Besluit: Ter informatie.
 20. 20

  Data procedurevergadering sept t/m dec 2022

  Donderdag 15 september - 11.30-12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 6 oktober - 11.30-12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 3 november - 11.30-12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 24 november - 11.30-12.30 Procedurevergadering
  Donderdag 15 december - 11.30-12.30 Procedurevergadering

  Besluit:  Bovenstaande data tot en met 24 november zijn vastgesteld door de commissie. De datum van 15 december wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
 21. 21

  Commissie agenda

  12-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  17-05-2022 17.00 - 19.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 23 mei 2022 (NIEUWE DATUM/TIJDSTIP)
  02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  14-06-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022***
  19-06-2022 - 20-06-2022 Werkbezoek Brussel
  23-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  10-07/11-07-2022 - COSAC Voorzitters
  15-09-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  26-09-2022 11.00 Debat over de Staat van de Europese Unie (NIEUW)
  06-10-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  Herfstreces 2022 - Werkbezoek Hongarije
  03-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  13-11/15-11-2022 - Plenaire COSAC-Conferentie
  24-11-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 

  *** - Deze Raad Algemene Zaken bereidt de Europese Raad voor.
   
  Zomerreces 2022: 8 juli tot en met maandag 5 september 2022
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

  Besluit: De commissie verzoekt om nogmaals met het kabinet te bezien of het debat ter voorbereiding op de buitengewone Europese Raad op 30 en 31 mei op een ander moment in week 21 kan worden ingepland. Indien dat niet mogelijk is wordt per e-mailprocedure voorgesteld of de commissie kan instemmen met een notaoverleg er voorbereiding op de buitengewone Europese Raad op 30 en 31 mei op maandag 23 mei 10:15-16:15.
 22. 22

  Fiche: Verordeningen besluitvormingsprocedure Europese Unie en Euratom bij instellen autonome maatregelen onder de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst en het Terugtrekkingsakkoord EU-VK

  Te behandelen:

  Loading data