Gesprek : SER over de eindevaluatie conventant 'Duurzame Kleding en Textiel'

De vergadering is geweest

12 mei 2022
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlage

Deelnemers

  • J.J. Klink (VVD)
  • A.R. Hammelburg (D66)
  • M. Amhaouch (CDA)
  • J. Thijssen (PvdA)
  • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
  • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek SER om gesprek over eindevaluatie convenant 'Duurzame Kleding en Textiel'