Commissievergaderingen

Woensdag 10 december 2014

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 12:00 uur

NAVO Parlementaire Assemblee: Parliamentary Transatlantic Forum - Washington DC (Verenigde Staten)

Werkbezoek
Washington DC (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 december 2014

Inbreng schriftelijk overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 december 2014 (algemeen overleg is omgezet in schriftelijk overleg op 10 december 2014, 12.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 23:00 uur

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) (33981)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

IOB-onderzoek "Nederlandse coalitievorming en multi-bi benadering in het kader van de EU-besluitvorming" (IS GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Delegatie uit de regio Noordoost Friesland: 'Goede zorg dichtbij in Noordoost Friesland'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

NVWA is uitgesteld tot 17 december 2014 maar op 9 december 2014 tot nader order uitgesteld.

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (34083)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Situatie rondom de ziekenhuizen in Dokkum, Den Helder en Terneuzen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag 2013 Europese Rekenkamer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Bankieren: duurzaam, dienstbaar en divers

Algemeen overleg
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Dierziekten en antibioticagebruik

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd) (34073)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Controletaken financieel toezicht Curacao en Sint Maarten

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Aanpassing van de lijst van wateren die permanent gesloten zijn voor de aal- en wolhandkrabvisserij

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 16 december 2014

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Ontvangst ambassadeur F.J. Kremp

Gesprek
Residentie (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 20:30 uur

EU-uitbreiding

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal