Algemeen overleg : NVWA is uitgesteld tot 17 december 2014 maar op 9 december 2014 tot nader order uitgesteld.

De vergadering is verplaatst

10 december 2014
14:00 - 17:00 uur
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE: 6 minuten