Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

10 december 2014
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 26 november 2014 wordt vastgesteld

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel toezending Interdepartementaal Beleidsonderzoek Zelfstandigen zonder personeel (IBO Zzp)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Instrumenten om excessieve kredietverlening tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op het NVB-initiatief “Toekomstgericht Bankieren”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het rapport “Dutch Banks and Tax Avoidance”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding van het verslag van de vijfde bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 4 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rondetafelgesprek Bijzonder beheer door banken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie consultatie in verband met Griekenland en tijdelijk regime exportkredietverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding afschrift brief aan VEH over naheffingsaanslag zonnepanelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Generiek uitstel van betaling voor mensen die in 2015 inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over 2014 moeten bijbetalen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken toekomstperspectief pensioen in eigen beheer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 december 2014 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Commissie mededeling ‘Een investeringsplan voor Europa’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie op programma Europese Commissie 28 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Besluitvorming op internationale fiscale dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over het AO Ecofin op 3 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vijfde voortgangsrapportage hervormingsprogramma Cyprus

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderhandelingen over de aanvullende begrotingen 2014 en ontwerpbegroting 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Werkbezoek Brussel

  Besluit: In de tweede helft van maart 2015 (maandag 23 of maandag 30 maart) wordt een eendaags werkbezoek aan Brussel georganiseerd. Naast een gesprek met een delegatie van de Europese denktank Bruegel (waartoe tijdens de procedurevergadering van 16 oktober 2014 is besloten) zou de commissie ook graag spreken met eurocommissaris Hill (Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten). Deelname aan het werkbezoek en aanvullende suggesties voor het programma worden via e-mail geïnventariseerd.
 22. 22

  Voorstel Klaver (GroenLinks) om een kabinetsreactie te vragen op het OESO-werkdocument “Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel Aukje de Vries (VVD) om een brief met de stand van zaken met betrekking tot crowdfunding

  Te behandelen:

  Loading data