Inbreng schriftelijk overleg : Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer

De vergadering is geweest

10 december 2014
12:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer

    Te behandelen:

    Loading data