Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 10 december 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. VWS d.d. 10 december 2014

Deelnemers


Agendapunten

4
33738 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Tabakswet (verhoging van het strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten)

Te behandelen:

6
33683 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Te behandelen:

11
Aanbieding onderzoek ‘Jong en Anders’ naar aandacht voor lesbische, homo- en bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie (LHBTi) in jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugd (L)VB

Te behandelen:

17
Uitstel reactie over het onderzoeksrapport ‘De implementatie van de regelgeving over de reden van voorschrijven op recept en het doorgeven van nierfunctiewaarden door artsen’ van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) (Kamerstuk 29 477, nr. 298)

Te behandelen:

22
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhang voorgenomen aanwijzing ex artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) inzake de afbouw van het transitiesysteem curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen en de inzet van het instrument beschikbaarheidsbijdrage voor een landelijk behandel- en expertisecentrum voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen (Kamerstuk 30 597, nr. 466)

Te behandelen:

34
Data procedurevergaderingen tot zomerreces 2015:

Details

Kerstreces 2014/2015, 19 december t/m 12 januari 2015
 • woensdag 14 januari, 10.15-11.30
 • woensdag 28 januari, 10.15-11.30
 • woensdag 11 februari, 10.15-11.30
Krokusreces 2015, 13 t/m 23 februari
 • woensdag 25 februari, 10.15-11.30
 • woensdag 11 maart, 10.15-11.30
 • woensdag 25 maart, 10.15-11.30
 • woensdag 8 april, 10.15-11.30
 • woensdag 22 april, 10.15-11.30
Meireces 2015, 1 t/m 18 mei
 • woensdag 20 mei, 10.15-11.30
 • woensdag 3 juni, 10.15-11.30
 • woensdag 17 juni, 10.15-11.30
 • woensdag 1 juli, 10.15-11.30
Zomerreces 2015, 3 juli t/m 31 augustus
 
37
Staatssecretaris verzoeken antwoorden op vragen over de uitbetaling van PGB’s door de SVB te beantwoorden voor woensdagavond 10 december ivm AO voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014

Te behandelen: