Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) (33981)

De vergadering is geweest

10 december 2014
10:00 - 23:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J. Klijnsma
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • M. de Graaf (PVV)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • C.J. Schouten (ChristenUnie)
 • A. van Ojik (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data