Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

10 december 2014
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • F. Bashir (SP)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • D. Hoogland (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding besluit beheer verpakkingen 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Publicaties ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) van oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Madlener inzake cijfers over het aantal incidenten met vrachtwagens

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie alcoholslotprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van het lid Bashir inzake internationaal abonnement gedaan tijdens het algemeen overleg OV, OV-chipkaart en Taxi d.d. 16 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Recente ontwikkelingen ten aanzien van de handhaving op de Boordcomputer Taxi (BCT)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Raden van Advies van TSM, de concessiehouder van de concessie Waddenveren West

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang geluidaanpak HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Startmoment Intercity Amsterdam - Brussel 16 keer per dag

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ongepland overslaan van stations door NS

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Automatische TreinBeïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding van het Jaarverslag 2013 Nationale Veiligheidsinstantie Spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verkiezingen Omgevingsraad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vaarroutes en -snelheden Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie op de Initiatiefnota “Een stap vooruit – voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk” (Kamerstuk 33 888, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  MKBA Ruit Eindhoven en Noordelijke Randweg Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding “Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM aan de Tweede Kamer”

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek in verband met de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken duurzaam hout

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Metingen van broeikasgassen bij de meetmast bij Cabauw tot en met 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding van het Publiek Kader en het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Tweede wijziging Landelijk afvalbeheerplan (LAP)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Invulling van toezeggingen over een gesprek met NSL-partners over elektrische scooters, over toezicht op emissie-eisen van bromfietsen en over uitvoering van de motie van de leden Cegerek en Van Veldhoven over smogalarmering (Kamerstuk 34000 XII, nr. 31)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding van het Convenant transitie garnalenvisserij en natuurambitie Rijke Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vaststelling Tussentijdse Wijziging Nationaal Waterplan

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitvoeringsrichtlijn voor artikel 7a van de EU Richtlijn Brandstofkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van de Geannoteerde Agenda EU-Milieuraad 17 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.

  2. Debatten:
  Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

  3. Dertigledendebatten:
  Dertigledendebat over het oordeel van de commissie m.e.r. over het luchthavenbesluit Lelystad.
  Aangevraagd door het lid Hachchi (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 9 september 2014. Het lid Hachchi heeft laten weten dat dit ze dit debat zal intrekken, nu dit onderwerp besproken is tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 november 2014.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)
  • VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32127, nrs. 197 en 201)
   Eerste spreker: het lid Ouwehand (PvdD)
  • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 9 oktober 2014)
   Eerste spreker: het lid De Rouwe (CDA)
  • VAO Leefomgeving (AO d.d. 6 november 2014)
   Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GroenLinks)
  • VAO Luchtvaart (AO d.d. 26 november 2014)
   Eerste spreker: het lid Graus (PVV)
  • VAO Spoorveiligheid/ERTMS (AO d.d. 27 november 2014)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 35. 35

  Verzoek ASV om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de binnenvaart

 36. 36

  Alternatieve planning/invulling van het algemeen overleg Milieuraad d.d. 4 december 2014