Algemeen overleg : Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

De vergadering is geweest

10 december 2014
11:00 - 13:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

7e HERZIENE CONVOCATIE (Aanvulling agenda*)


SPREEKTIJD PER FRACTIE: 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Dijksma
  staatssecretaris van Economische Zaken

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • S.W. Dikkers (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • E. Ouwehand (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Raad d.d. 15 en 16 december 2014, dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 9 december.

 2. 2

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 10 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Verordening diergeneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Verordening gemedicineerde diervoeders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Wijziging verordening Europees geneesmiddelenbureau

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Resultaten 65e vergadering International Whaling Commission

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Verordening meerjarenplan kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van de heer van G.J. de G. te Z. inzake ontstane problemen als gevolg van te late aanvraag derogatie in het kader van het mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de motie van het lid Geurts (Kamerstuk 32 670 nr. 77) over sociaal-economische evaluatie van impact beschermde zones in de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Agro Vertrouwensindex

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op moties en toezeggingen over dierenwelzijn gedaan tijdens begrotingsbehandeling Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding van het Visserijvlootverslag 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken in de EU over het voorstel voor nationale teeltbevoegdheid van genetisch gemodificeerde (gg) gewassen

  Te behandelen:

  Loading data