Commissievergaderingen

Woensdag 9 juni 2021

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Adoptie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
K4

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:45 - 13:45 uur

Reizen en Digitaal Covid19 Certificaat

Technische briefing
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Milieuraad op 21 juni 2021 - Raad is verplaatst naar 10 juni, het commissiedebat vindt nu plaats op 2 juni 2021

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Gesprek met VN Speciaal Rapporteur voor Myanmar

Gesprek
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2021

Commissiedebat
K4

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de verschuldigde eigen bijdrage aan het CAK

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport over externe monitoring verbeterplan ProDemos (TK 31475-26)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (TK 35-300-VII-128)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met Chargé d’Affaires Marja Verloop (verplaatst naar 1 juli 2021)

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:15 - 15:15 uur

De heer Volkov, medewerker van de Russische oppositieleider Navalny

Gesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Toelichting op advies 'Waterstof: de ontbrekende schakel' van Rli (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 20:00 uur

IVD

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inbreng feitelijke vragen voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:15 - 17:45 uur

Technische briefing Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Water

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd