Commissiedebat : EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2021

De vergadering is geweest

9 juni 2021
14:00 - 17:00 uur
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • V. Maeijer (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda voor de formele EU gezondheidsraad van 15 juni 2021 en het verslag van de informele EU gezondheidsraad van 16 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Informele Videoconferentie voor EU Jeugdministers (OJCS-Raad onderdeel Jeugd) van 30 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad 'Een eengemaakt front tegen COVID-19'

  Nog te ontvangen: kabinetsappreciatie EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad 'Een eengemaakt front tegen COVID-19'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen van de commissie over de kabinetsappreciatie Digitaal Groen Certificaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen van de commissie over vier BNC-fiches betreffende de voorstellen in het kader van de EU Gezondheidsunie (Kamerstukken 22112, nr 3018, 3019, 3020 en 3021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen van de commissie over de kabinetsappreciatie Mededeling Europese Commissie: COVID-19: Appreciatie Veilig de Winter Door

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen van de commissie over de kabinetsappreciatie Raadsaanbeveling Sneltesten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Nederlandse reactie op gerichte consultatie (wetgevend) voorstel Europese Commissie ter voorkoming en bestrijding van gendergerelateerd en huiselijk geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederlandse reactie op de publieke EC-consultatie over een voorgenomen combined evaluation roadmap/Inception Impact Assessment inzake de basale farmaceutische regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data