Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 9 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbieding advies ‘Sturen of gestuurd worden?’ van ROB

 4. 4

  Uitnodiging CBS voor werkbezoek

 5. 5

  Vertrouwelijke inzage in GGD audit rapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel beantwoording vragen commissie over het fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG (Digital Services Act) (Kamerstuk 22112-3050)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG (Digital Services Act) (Kamerstuk 22112-3050)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Mededeling Bevorderen Europese aanpak inzake Kunstmatige Intelligentie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Verordening betreffende Kunstmatige Intelligentie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Brief van de commissie Defensie aan commissie voor Digitale Zaken inzake verzoek om aanwijzen rapporteur GrIT

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vastgestelde data procedurevergaderingen na het zomerreces tot aan het kerstreces

  Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
  Woensdag 15 september 2021 van 11.00 -12.00 uur
  Woensdag 29 september 2021 van 11.0 0-12.00 uur
  Woensdag 13 oktober 2021 van 11.00 -12.00 uur
  Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober tot en met maandag 25 oktober 2021
  Woensdag 3 november 2021 van 11.00 -12.00 uur
  Woensdag 17 november 2021 van 11.00 -12.00 uur
  Woensdag 1 december 2021 van 11.00 -12.00 uur
  Woensdag 15 december 2021 van 11.00 -12.00 uur 
  Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 tot en met maandag 10 januari 2022
 12. 12

  Commissieactiviteiten

  Geplande commissieactiviteiten
  wo | 09-06-2021 | 11.00-12.00 | Procedurevergadering (via videoverbinding)
  wo | 23-06-2021 | 11.30-12.30 | Procedurevergadering (via videoverbinding)
  wo | 07-07-2021 | 11.00-12.00 | Procedurevergadering (via videoverbinding)
  wo | 06-10-2021 | 16.30-18.00 | Kennismakingsgesprek Raad van State

  Ongeplande commissieactiviteiten
  Gesprek met Mw. Vestager over de Digital Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA) zal worden ingepland.
 13. 13

  Aanbiedingsbrief voorbereidingsgroep aan de commissie inzake voorstel reikwijdte taakstelling en kennismakingsgesprekken

 14. 14

  Verzoek van het lid Leijten (SP) om een reactie van de staatssecretaris van BZK op bericht Trouw.nl d.d. 9 juni 2021 'Overheden negeren basale beveiligingsregels, tientallen websites gevoelig voor hacks'

  Te behandelen:

  Loading data