Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie Intrastructuur en Waterstaat op 9 juni 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat d.d. 9 juni 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie Intrastructuur en Waterstaat op 9 juni 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Uitnodiging provincie en gemeente Utrecht en U10 voor een werkbezoek over de bereikbaarheid van regio Utrecht
4
Uitnodiging Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) voor een werkbezoek aan Full Motion Flight Simulator
5
Aanbod Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) om een kennismakingsgesprek te voeren
6
Aanbod Nationale ombudsman en Kinderombudsman om kennismakingsgesprek over IenW-onderwerpen
14
Spreektijden tijdens wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 23 juni 2021 van 14.00 - 17.00 uur

Details

Besluit: De spreektijden zijn vastgesteld conform onderstaande verdeling.
Noot: Spreektijden respectievelijk eerste en tweede termijn: VVD 4 en 2; D66 4 en 2; PVV 3,5 en 1,5; CDA 3,5 en 1,5; SP 3 en 1,5; PvdA 3 en 1,5; GL 3 en 1,5; PvdD 2,5 en 1,5; ChristenUnie 2 en 1; FvD 2 en 1; Volt 1,5 en 1; JA21 1,5 en 1; SGP 1,5 en 1; DENK 1,5 en 1; Groep Van Haga 1,5 en 1; Fractie Den Haan 1 en 1; BBB 1 en 1; BIJ1 1 en 1 min.
57
Kennisagenda 2021
58
Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021, 35720
Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging ontvangen, zie deze agenda. 
7. Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters), ingediend op 05-03-2021, 35757
De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 18-05-2021.
8. 
Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
9. Wetsvoorstel implementatie EETS-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de EU, ingediend op 11-03-2021, 35762
Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 07-06-2021, zie deze agenda. 
10. Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ingediend op 23-04-2021, 35818
Inbreng voor het verslag geleverd op 07-06-2021.
11. Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding), ingediend op 07-05-2021, 35829
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14-06-2021
59
Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces

Details

Commissiedebatten
08-06-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer (11)
09-06-2021 18.00 - 22.00 Commissiedebat Water (16)
15-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS* (12)
Besluit: Het commissiedebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS op 15 juni 2021 wordt met een uur ingekort en duurt tot uiterlijk 20.15 uur. 
16-06-2021 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT (16)
22-06-2021 16.30 - 20.15 Commissiedebat CBR (4)
Besluit: Het commissiedebat CBR op 22 juni 2021 komt te vervallen en wordt ingepland in september 2021. 
23-06-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat* (12)
24-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (40)
01-07-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Externe veiligheid* (6)

NB Op verzoek van de commissie staat achter de debatten het aantal geagendeerde stukken. Hierbij is nog geen rekening gehouden met aangekondigde en/of op deze procedurevergadering geagendeerde brieven.

Procedurevergaderingen
23-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

Technische briefings en rondetafelgesprekken
10-06-2021 15.00 - 16.00 Technische briefing Luchtvaart (videoverbinding) (de leden Rudmer Heerema (VVD), Hagen (D66), Bouchallikh (GroenLinks), Thijssen (PvdA) en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld)
14-06-2021 09.45 - 10.45 Technische briefing MIRT (videoverbinding) (de leden Peter de Groot (VVD), Geurts (CDA) en Bouchallikh (GL) hebben zich aangemeld) 
30-06-2021 14.00 - 15.00 Technische briefing ARk inzake de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit "Handhaven in het duister" (videoverbinding)
(de leden Peter de Groot (VVD), Hagen (D66), Geurts (CDA), Beckerman (SP), Bouchallikh (GL) en Van der Plas (BBB) hebben zich aangemeld) 


Petities
08-06-2021 13.15 - 13.30 Petitie Longfonds en de Long Alliantie Nederland bieden het manifest ‘Geef kinderen gezonde lucht’ aan (videoverbinding)

Schriftelijke activiteiten
07-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet milieubeheer ter bevordering van schone, energiezuinige wegvoertuigen (implementatie)*
10-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota (Min IenW, Deltafonds, Infrastructuurfonds)*
14-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding)*
01-07-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 12-13 juli 2021*

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
60
Ongeplande plenaire activiteiten

Details

Debat
4. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27-11-2018

Dertigledendebatten
25. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
26. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 04-12-2019
27. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17-12-2019

Tweeminutendebatten
- Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi
Aangevraagd door het lid Van Baarle (DENK)
Tweeminutendebat Circulaire economie
Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
- Tweeminutendebat Verkeersveiligheid
Aangevraagd door het lid Geurts (CDA)
- Tweeminutendebat Maritiem 
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)