Commissiedebat : IVD

De vergadering is geweest

9 juni 2021
15:00 - 20:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  minister van Defensie

Deelnemers

 • R.M. Leijten (SP)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • L.M. van Ginneken (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Openbaar jaarverslag 2020 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie CTIVD onderzoek inzet van bijzondere bevoegdheden ter ondersteuning van een goede taakuitvoering van de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie inzake het rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Analyse Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA) gezamenlijk opgesteld door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de MilitaireInlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verstoring Russische economische spionageactiviteiten door AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie CTIVD onderzoeken passagiersgegevens en verwerving bulkdata door bevoegdheid tot binnendringen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op de vierde voortgangsrapportage van de CTIVD over de implementatie van de Wiv 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  CTIVD-rapport intrekking Nederlanderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openbaar jaarverslag 2019 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA) en voortgang aanpak statelijke dreigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 1 april tot en met 31 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verkort jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsvoornemens ten aanzien van veiligheidsonderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Derde voortgangsrapportage inzake werking van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (Kamerstuk 35830-III-1)

  Te behandelen:

  Loading data