Commissievergaderingen

Woensdag 8 september 2021

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

IPU - Fifth World Conference of Speakers of Parliament (in person)

Werkbezoek
Vienna (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 13 september 2021 (geannuleerd)

Commissiedebat
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vliegveiligheid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman

Gesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Dialogic-rapport inzake beschrijving en evaluatie over de Ruimteonderzoek in Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte; Stille wateren, in diepe gronden'

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure-stukken CD Materieel toevoegen aan agenda WGO Materieel oktober/november, voorafgegaan door technische briefing

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toezending eindrapport over de evaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Klimaat en energie

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

delegatievergadering werkbezoek herfstreces

Vergadering
Max van der Stoelzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Aanbieding eindrapport 'De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs' (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (35868) (geannuleerd i.v.m. overdragen behandeling Wet digitale overheid aan de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Masterclass Defensie door HCSS, TNO en Clingendael

Gesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Voorbereidingsgroep Verduurzaming Luchtvaart

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op motie Peters en Bruins (Kamerstuk 24515-590) en moties Krol over vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen (Kamerstuk 35300-VII-34 en 24515-524) (24515-605)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

OVSE PA - Online bijeenkomst: " Enhancing the Implementation of UNSCR 1325 across the OSCE Region: Parliamentarians’ Contribution to Women, Peace and Security "

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep Circulaire economie

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Technische briefing door het Huis voor Klokkenluiders (wordt n.a.v. e-mailprocedure verplaatst)

Technische briefing
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inbreng feitelijke vragen feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)