Commissiedebat : Klimaat en energie

De vergadering is geweest

8 september 2021
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten in eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • R.M. Boucke (D66)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • A. Kops (PVV)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op het rapport “Waterstof: de ontbrekende schakel" van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de Nederlandse inzet tijdens de Subsidiary Bodies sessie juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Resultaten Mission Innovation en deelname tweede fase

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen van het lid Van Raan, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 1 februari 2021, over Wijziging van de Wet windenenergie op zee en reactie op de motie van de leden Sienot en Van der Lee over bescherming van natuur en ecologie in de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie van de bureau Lysias Advies over het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk 32813-624)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van de leden Agnes Mulder en Harbers over met onder anderen netbeheerders in gesprek gaan over demonstratieprojecten met waterstof (Kamerstuk 32813-633) en toezending ACM Signaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  De rol van Energie Beheer Nederland (EBN) in de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwikkeling transportnet voor waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Monitoringsrapportage 2020 van het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van de leden Van der Lee en Kröger over de samenhang tussen de duurzame opwek van stroom en de elektrificatie van de industrie in beeld brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Analyse koplopersprogramma’s Klimaatakkoord Industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de motie van de leden Van Raan en Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten (Kamerstuk 35668-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (Kamerstuk 30175-372)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie op het promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang ICSID-procedures RWE en Uniper

  Te behandelen:

  Loading data