Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (35868) (geannuleerd i.v.m. overdragen behandeling Wet digitale overheid aan de commissie Digitale Zaken)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (35868) (geannuleerd i.v.m. overdragen behandeling Wet digitale overheid aan de commissie Digitale Zaken)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet digitale overheid (35868) 8 september 2021 (geannuleerd i.v.m. overdragen behandeling Wet digitale overheid aan de commissie Digitale Zaken)

Agendapunten