Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (35868) (geannuleerd i.v.m. overdragen behandeling Wet digitale overheid aan de commissie Digitale Zaken)

De vergadering is geannuleerd

8 september 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

    Te behandelen:

    Loading data