Inbreng schriftelijk overleg : Reactie op motie Peters en Bruins (Kamerstuk 24515-590) en moties Krol over vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen (Kamerstuk 35300-VII-34 en 24515-524) (24515-605)

De vergadering is geweest

8 september 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op motie Peters en Bruins (Kamerstuk 24515-590) en moties Krol over vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen (Kamerstuk 35300-VII-34 en 24515-524)

    Te behandelen:

    Loading data