Commissiedebat : Vliegveiligheid

De vergadering is geweest

8 september 2021
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B. Visser
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Staat van Schiphol 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezegging gedaan tijdens het AO Vliegveiligheid van 25 november 2020 over de herintroductie Boeing 737 MAX: luchtwaardigheidsaanwijzing EASA en onderzoeksrapport Senaat

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie OVV-rapport verminderde separatie na doorstart

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vijfde voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Publicatie rapport Safe flight routes, responses to escalating conflicts, 2021 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en tijdelijke verlenging convenant

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Herziene versie ILT-rapport over kruisend luchtverkeer op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Informatie over verschillende onderwerpen met betrekking tot luchtvaartveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Moorlag over de lichthinder van hoge windturbines wegnemen (Kamerstuk 30175-370)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op aanbevelingen OVV rapport “Crashed after banner pick-up, Piper PA-25-235 Pawnee”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  RIVM rapport haalbaarheid gezondheidsonderzoek werknemers Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data