Inbreng feitelijke vragen : Rapport Algemene Rekenkamer 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte; Stille wateren, in diepe gronden'

De vergadering is geweest

8 september 2021
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Rapport 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte; Stille wateren, in diepe gronden'

    Te behandelen:

    Loading data