Plenaire verslagen (749)

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

63e vergadering, donderdag 12 maart 2020; Opening; Mededelingen; Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet; Landbouw, klimaat en voedsel; Stikstofproblematiek; Fraude met de aantallen dieren in de veehouderij; VAO JBZ-Raad 12-13 maart 2020 (asiel- en vreemdelingenbeleid) (AO d.d. 11/03); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eurogroep/Ecofin-Raad (AO d.d. 12/3); Stemmingen; Bestrijding van het coronavirus; Stemmingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

62e vergadering, woensdag 11 maart 2020; Opening; Mededelingen; Investeringstoets risico's voor de nationale veiligheid; Klimaat en energie; Mijnbouw/Groningen; Klimaatakkoord gebouwde omgeving; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers; Wet vliegbelasting; Sluiting;

Gecorrigeerd

61e vergadering, dinsdag 10 maart 2020; Opening; Herdenking de heer Van Kemenade; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018; Introductie rookverbod op terreinen van onderwijsgebouwen en -inrichtingen; Toepassing Fair Practice Code; Leefomgeving; Pfas; Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen; Sluiting;

Gecorrigeerd

60e vergadering, donderdag 5 maart 2020; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Ontwikkelingen rondom verspreiding coronavirus; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkelingen rondom verspreiding coronavirus; Gezond en veilig werken; Uitwisseling van persoonsgegevens bij schuldhulpverlening; VAO Raad Buitenlandse Zaken Handel; Uitbreiding toepassingsmogelijkheden Wet Bibob; Sluiting;

Gecorrigeerd

59e vergadering, woensdag 4 maart 2020; Opening; Mededelingen; Extra JBZ-Raad d.d. 4 maart 2020 (asiel- en vreemdelingenbeleid); Programma gehandicaptenzorg Volwaardig leven; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanpassen van Inspectierapporten; Voedselveiligheid; Medisch zorglandschap; Zorgfraude/Governance in de Zorgsector; Verpleeghuiszorg; Beleidsreactie IGJ-rapport over het Wmo-toezicht 2018; Sluiting;

Gecorrigeerd

58e vergadering, dinsdag 3 maart 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Wet versterken positie mbo-studenten; Sluiting;

Gecorrigeerd

57e vergadering, donderdag 20 februari 2020; Opening; Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27-28 februari 2020; Zwangerschap en geboorte; Voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot WOB-besluiten; Stemmingen; Verkeersveiligheid; Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens); Wijziging Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid; Uitbreiding van het rookverbod; Sluiting;

Gecorrigeerd

56e vergadering, woensdag 19 februari 2020; Opening; Mededelingen; Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs; Onderwijs en zorg; Leraren; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Leraren; Tekort aan woningen; Sluiting;

Gecorrigeerd

55e vergadering, dinsdag 18 februari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Materieel Defensie en project Verwerving F-35; Arbeidsmarktbeleid in de zorg; Eurogroep/Ecofin-Raad; Buitengewone Europese top van 20 februari 2020; Sluiting;

Gecorrigeerd

54e vergadering, donderdag 13 februari 2020; Opening; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie ; Stemmingen; NVWA; Sluiting;

Gecorrigeerd

53e vergadering, woensdag 12 februari 2020; Opening; Mededelingen; Zeden; Burgerinitiatief "Internetpesters aangepakt"; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie; Sluiting;

Gecorrigeerd

52e vergadering, dinsdag 11 februari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over benoemingen in drie extra zetels in het Europees Parlement; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet; Implementatie tweede herziening richtlijn energieprestatie gebouwen; Brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen; Sluiting;

Gecorrigeerd

51e vergadering, donderdag 6 februari 2020; Opening; Mededelingen; Bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Medische preventie/Infectieziekten; Stemmingen; Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties; Initiatiefwetsvoorstel-Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang; Sluiting;

Gecorrigeerd

49e vergadering, dinsdag 4 februari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ondernemen en bedrijfsfinanciering; Toerisme; Vliegen boven conflictgebieden; Woondeals; Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet; Omgevingswet; Groeibrief van het kabinet; Sluiting;

Gecorrigeerd

48e vergadering, donderdag 30 januari 2020; Opening; Mededelingen; Arbeidsmarktbeleid; Ggz; Wet digitale overheid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanpak van bedreiging en stalking; Regio Deals; Kweekvlees; Sluiting;

Gecorrigeerd

46e vergadering, dinsdag 28 januari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget; Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland; Sociale veiligheid in het onderwijs; Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd; Uitvoering moties in relatie tot experimenten; Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs; Samenwerking tussen Nederland en de VS op het gebied van defensieaangelegenheden; Sluiting;

Gecorrigeerd

45e vergadering, donderdag 23 januari 2020; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Wijziging van de Embryowet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; VAO Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 22/01); Stemmingen; Wijziging van de Embryowet; Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Energiebesparing gebouwen; Wijziging van de Paspoortwet; Sluiting;

Gecorrigeerd

44e vergadering, woensdag 22 januari 2020; Opening; Mededelingen; Wet wijziging woonplaatsbeginsel; Beëdiging van mevrouw M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toezicht en handhaving; Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994; JBZ-Raad d.d. 23-24 januari 2020 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid); Stemmingen; Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994; Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs; Sluiting;

Gecorrigeerd

43e vergadering, dinsdag 21 januari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Maatschappelijke opvang; Plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst; Sluiting;

Gecorrigeerd

42e vergadering, donderdag 16 januari 2020; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Armoede- en schuldenbeleid; Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Loodsplicht nieuwe stijl; Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden; Sluiting;

Gecorrigeerd

Kies periode

tot Toepassen