Debat over de werkwijze van de NCTV

2 juni 2022, debat - Wat doet de NCTV, wat mag de NCTV en wat zou de NCTV moeten kunnen doen? De Kamer debatteert met minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) over de werkwijze van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

lees meer

Initiatiefwetsvoorstel disconteringsvoet en beleidsdekkingsgraad pensioenen

1 juni 2022, initiatiefwetsvoorstel - Hoe voorkomen we dat de pensioenen van ouderen worden gekort? De Kamer debatteert met Van Kent (SP) over zijn initiatiefwet die een ondergrens geeft aan de rekenrente.

lees meer

Wijziging van de Pensioenwet

1 juni 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) over nieuwe regels voor kleine pensioenen.

lees meer

Wet digitale overheid

1 juni 2022, wetsvoorstel - Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) past na kritiek van de Eerste Kamer de Wet digitale overheid aan. De Kamer debatteert over de zogenaamde novelle die dit regelt.

lees meer

Maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

1 juni 2022, wetsvoorstel - Een wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden maakt het mogelijk om het (particulier) gebruik van deze middelen beter te reguleren en zo nodig te verbieden. De Kamer debatteert erover met staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat).

lees meer

Initiatiefwet uitzonderen voorrang vergunninghouders, eerste termijn

31 mei 2022, initiatiefwetsvoorstel - Kops (PVV) wil af van de uitzondering in de Huisvestingswet op grond waarvan vergunninghouders voorrang kunnen krijgen bij huisvesting. De Kamer spreekt over zijn initiatiefwetsvoorstel.

lees meer

GroenLinks stelt vragen over steeds gewelddadiger voetbalsupporters

31 mei 2022, mondelinge vragen - Westerveld (GroenLinks) vraagt staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) hoe het supportersgeweld in het volgende voetbalseizoen kan worden teruggedrongen.

lees meer

CDA vraagt naar de compensatie voor gedupeerden watersnood in Limburg

31 mei 2022, mondelinge vragen - De schadeafhandeling na de overstromingen in Limburg duurt te lang, vindt Knops (CDA). Hoe gaat staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) gedupeerden snel tegemoetkomen?

lees meer

PVV stelt vragen over de hoge benzineprijs

31 mei 2022, mondelinge vragen - Wat gaat de regering doen aan de hoge benzineprijs? Dat vraagt PVV'er Madlener aan staatssecretaris Van Rij (Financiën).

lees meer

Heropening wetsvoorstel Papiaments in mbo-opleidingen op Bonaire

25 mei 2022, wetsvoorstel - Geeft een mbo-opleiding in het Papiaments recht op doorstroom naar het hoger onderwijs in Nederland? Onduidelijkheid hierover leidt tot heropening van de behandeling van het wetsvoorstel hierover. Minister Dijkgraaf (Onderwijs) licht toe hoe het zit.

lees meer

Wet versterking decentrale rekenkamers

25 mei 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het verplichten van onafhankelijke rekenkamers die provincies, gemeenten en waterschappen controleren.

lees meer

Behandeling initiatiefwetsvoorstel correctief referendum afgerond

25 mei 2022, initiatiefwetsvoorstel - De Kamer debatteert over het initiatiefwetsvoorstel van Leijten (SP) om een bindend correctief referendum in de Grondwet op te nemen. Met zo'n referendum kan de bevolking besluiten van de Tweede en Eerste Kamer wegstemmen.

lees meer

Debat over wetsvoorstellen staatloosheid afgerond

25 mei 2022, wetsvoorstellen - Hoe gaan we om met mensen zonder officiële nationaliteit? De Kamer debatteert met staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) over twee wetsvoorstellen die de positie van staatlozen regelen.

lees meer

Debat over bemoeienis van het ministerie van VWS met OMT-adviezen

24 mei 2022, debat - De Kamer debatteert met minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de bemoeienis van het ministerie van VWS met de inhoud van adviezen van het Outbreak Management Team.

lees meer

Wetsvoorstel om zwijgbedingen jeugdzorg, zorg en ondersteuning nietig te verklaren (afronding)

24 mei 2022, wetsvoorstel - De Kamer rondt het debat af over het wetsvoorstel om zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning nietig te verklaren. Minister Helder (Langdurige Zorg) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) reageren op een aantal aanvullende vragen.

lees meer

vorige 15 resultaten12345...193volgende 15 resultaten