Een nieuw pensioenstelsel

Het kabinet heeft in 2019 samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken. Die zijn uitgewerkt de Wet toekomst pensioenen (Wtp) (Kamerstuk 36067). Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het wetsvoorstel op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft de wet op 22 december 2022 na hoofdelijke stemming met 93 stemmen voor en 48 stemmen tegen aangenomen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 30 mei 2023 na hoofdelijke stemming met 46 stemmen voor en 27 stemmen tegen aangenomen. De wet is 1 juli 2023 inwerking getreden.

Het nieuwe pensioenstelsel heeft betrekking op het leven van vrijwel iedere Nederlander. De Kamerleden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben zich zo goed mogelijk over dit onderwerp laten informeren. Zo zijn er rondetafelgesprekken gehouden om de kennispositie van de commissie over het onderwerp te vergroten. Deelnemers waren onder meer werkgevers, werknemers, vakbonden, pensioenfondsen, pensioeninstellingen en wetenschappers.

Lees meer over de rondetafelgesprekken die hebben plaatsgevonden op 22 april10 mei en 31 mei 2022.

Door de commissie zijn er na de rondetafelgesprekken wetgevingsoverleggen gehouden op 12 en 15 september, 10, 12 en 19 oktober 2022. In wetgevingsoverleggen wordt vooral over de afzonderlijke artikelen en beweegredenen van een wetsvoorstel gesproken. Het wetsvoorstel is 2 november (deel 1 en 2) en 10 november (deel 1 en 2) 2022 behandeld in de plenaire zaal. De woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer zijn aan het woord geweest en de minister heeft geantwoord. Dit heet de eerste termijn. De commissie heeft in de procedurevergadering van 15 november 2022 besloten om de wet artikelsgewijs te gaan behandelen in extra wetgevingsoverleggen en hierbij gebruik te maken van rapporteurs. De wetgevingsoverleggen zijn 2 en 5 december 2022 gehouden. Op 6 december 2022 is er een technische briefing gehouden over het advies van de Commissie Parameters. Op 14 december 2022 is een technische briefing gehouden over de DNB-berekeningen. De plenaire behandeling is 15 december 2022 voortgezet. Op 20 december 2022 is er gestemd over de amendementen  en de moties.