Rapporteurs commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kamercommissies kunnen leden benoemen tot rapporteur voor een bepaald onderwerp. Een rapporteur verdiept zich in het onderwerp en adviseert de commissie over de behandeling. Meestal benoemt een commissie een of twee leden tot rapporteur voor een onderwerp. De rapporteurs kunnen een beroep doen op ondersteuning door de ambtenaren bij de Tweede Kamer.

Lopende rapporteurschappen

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 2023

Thierry Aartsen - 26 maart 2024 - 

Mariëtte Patijn - 26 maart 2024 - 

Op Verantwoordingsdag, woensdag 15 mei 2024, biedt de minister van Financiën de Tweede Kamer de jaarverslagen en de slotwetten over 2023 aan. De rapporteurs gaan namens de commissie kijken naar de kwaliteit van de verantwoordingsstukken. 

Afgeronde rapporteurschappen

 • Wet toekomst pensioenen.
  Bart Smals (VVD), Bart van Kent (SP), Henk Nijboer (PvdA), Pieter OmtzigtMarijke van Beukering-Huijbregts (D66), Liane den HaanDon Ceder (CU), Chris Stoffer (SGP), Hilde Palland (CDA), Senna Maatoug (GL) en Caroline van der Plas (BBB) - 15 november 2022 tot 25 november 2022. 
  Op voorstel van de rapporteurs heeft de commissie vragen (2022D50004) gesteld aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de onderwerpen: contract, transitie, nabestaandenpensioen en overig. De minister heeft daarop een brief met antwoorden gestuurd (36067 nr. 89). 
  Zie voor de parlementaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ook: Een nieuw pensioenstelsel | Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 • Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (36200-XV).
  Fonda Sahla (D66) en Chris Simons (VVD) - 27 september 2022 tot 15 november 2022. 
  Op voorstel van de rapporteurs heeft de commissie vragen (2022Z22253) gesteld aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kinderopvang en het arbeidsmarktbeleid. De ministers hebben daarop een brief met antwoorden gestuurd (36200-XV nr. 23).  
 • Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 2021 (36100-XV).
  Harry Bevers (VVD) - 19 april 2022 tot 29 juni 2022.
  De bevindingen zijn 29 juni 2022 door Bevers namens de commissie SZW gepresenteerd in het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021. Zie 36100-XV nr. 12 (woordelijk verslag) en debat gemist (terugkijken). Aandachtspunten waren de uitvoering, de uitvoering in Caribisch Nederland en de effectiviteit van armoedebestrijding.
 • Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (35925-XV).
  Hülya Kat (D66) en Senna Maatoug (GroenLinks) - 14 september 2021 tot 16 november 2021.
  Op voorstel van de rapporteurs heeft de commissie vragen (2021D44126) gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over armoede en schulden en ramingen (regelingen en onder- of overschrijdingen, zoals van AOW-ramingen) en het uitgavenplafond sociale zekerheid. De staatssecretaris heeft daarop een brief met antwoorden gestuurd (35925-XV nr. 24).
 • Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 2020 (35830-XV).
  Daan de Kort (VVD) en Hülya Kat (D66) - 13 april 2021 tot 11 juni 2021.
  Op voorstel van de rapporteurs heeft de commissie vragen (2021D22942) gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Participatiewet en dan met name over mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Ook hebben de rapporteurs vragen gesteld over het arbeidsmarktbeleid en de steunpakketten zoals NOW en Tozo. De minister heeft een brief met antwoorden gestuurd (35830-XV nr. 11).