Gepensioneerden op een bankje bij het water.

Nederlanders betalen pensioenpremie om aan het eind van hun carrière te kunnen genieten van hun oude dag. Maar door de vergrijzing lopen de pensioenkosten op. De groep premiebetalers wordt relatief gezien kleiner, dus hoe moeten de oplopende kosten worden gedekt? Wat moet er gebeuren om het pensioenstelsel toekomstbestendig te houden?

De commissie voor SZW voert debatten met de regering over (aanpassing van) het pensioenstelsel. Ook gaat de commissie in gesprek met betrokkenen en deskundigen uit de pensioensector. Bijvoorbeeld over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.